Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Forten vid Gullsjön

Place main culture@2x Forten vid Gullsjön

Militära befästningar i "Norra fronten" från tiden kring första världskriget. Den militära funktionen är sedan länge avslutad, men de är spännande platser för nya upptäckare!

Att göra:
  • Place main culture@2x Kultur

Kontakta oss

Taby logo

Sara Pålsson

Landskapsarkitekt, Täby kommun

Gatu- och parkavdelningen på Täby kommun förvaltar naturområdena som beskrivs. Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer.