Har du träffat ett får i sommar?

Av Norrköping 2017-08-15

Då kan det vara en av alla de betande kor eller får som sommarjobbar i naturreservaten.

Under sommarmånaderna syns betesdjur i flera av Norrköpings kommuns naturreservat, till exempel vid Ingeslstad ekbackar, Esterön, Djurön, Kopparholmarna och Marmorbruket.

–Djuren sköter markerna åt oss på ett jättebra sätt. De betar gräs och sly och är effektivare än en röjsåg, säger Marie Stafstedt-Myhrman, ekolog på Norrköpings kommun.

Djuren kommer från lantbrukare som låter sina kor och får beta på kommunens marker från maj till oktober.

–Betet gynnar den biologiska mångfalden. Många blommor som till exempel de klassiska mandelblom, kattfot och blå viol är beroende av att markerna betas av djur för att överleva på lång sikt.

Om du som besökare korsar en ko- eller fårhage i naturreservaten ska du tänka på att hålla grindarna stängda och att hålla hunden kopplad. Och glöm inte att hälsa vänligt på djuren - våra fyrbenta röjsågar!

Kontakta oss

Nkpg logotyp vittext

Lina Hedmark

Friluftsstrateg, Norrköpings kommun

Kontakta mig om du har frågor om Norrköpings Naturkarta.

Dela