Vildmarkskänsla i Solbergaskogen - NYHET - 30 september 2017 10:00

Av Tyresö kommun 2017-08-09

Solberga-Bergholmsskogen är en liten pärla med mossklädda stenblock, grovstammiga tallar och fina granskogspartier med gamla lågor inbäddade i mossan. Vi vandrar på de karga hällarna med utsikt över Tyresö slott och Notholmen och ner längs Kalvfjärdens strand. En trolsk mossravin leder oss via fuktlövskogen till Lilla Tyresö där guidningen avslutas. Ett par partier är lite knöliga, så rejäla skor rekommenderas. Cirka 3,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km. Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00 (buss 875).

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

Dela