Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Vitsåravinen

Area main nature@2x Vitsåravinen

Nära sitt utlopp vid Berga har Vitsån bildat en mycket vacker bäckravin, där en nästan urskogsartad granskog växer. Här finns mängder av död ved, där sällsynta skalbaggar hittats. Ravinen är ett av de få urskogsartade områden som finns kvar i kommunen. Längs med bäcken leder en vacker skogsstig genom området. Vintertid brukar strömstaren hålla till vid bäcken och under sommaren dansar vackra blå jungfrusländor över vattnet. Från en liten bro över bäcken kan man få se havsöringen när den söker sig upp för att leka.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit

Buss 846 från Västerhaninge. Avstigning vid Berga bro.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

  • Regh5fcmqh5wwu5izuin

    Se havsöringar leka i Vitsån

    Haninge kommun 22 okt 10:00

    Vitsån är en av länets bästa åar för att på nära håll se havsöringens lek. Om hösten varit gynnsam finns stor chans att se stora havsöringar leka i vattendraget som rinner fram i den natursköna ravinen vid Berga. Följ med på en spännande guidning längs Vitsåns brusande vatten. Samling vid T-korset och vägbommen vid Vitsåravinen, cirka 500 m väster om Årsta havsbad.