Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Vallensjö naturreservat

Area main nature reserve@2x Vallensjö naturreservat

Vallensjö naturreservat är en ovanlig barrskog för Stockholms län som består av 16 hektar gammal naturskog bestående främst av gran. Naturreservatet har fått sin karaktär genom att inget skogsbruk har förekommit på mycket lång tid. Detta har medfört att många ovanliga vedsvampar, bland annat signalarterna veckticka, vit vedfingersvamp, kötticka, vedticka och ullticka som förekommer kring den döda veden i området. Fornminnen döljer sig även i skogen i form av stensträngar samt en förmodad hålväg. Området är också skyddat genom Natura 2000.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main naturalvalue@2x Naturvärde
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Ta buss 539 från Upplands Väsby station till Fresta kyrka. Sedan är det cirka 1 km promenad. Det finns också en mindre anlagd parkeringsplats i Ekeby, ca 500 väster om reservatet. Man kan också ta sig kommunalt till Ekeby.