Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Tyresta naturreservat

Area main nature reserve@2x Tyresta naturreservat

Tyrestaskogen uppmärksammades första gången 1929, i samband med att den dåvarande ägaren Ivar Kreuger planerade stora avverkningar. Avverkningarna stoppades och 1936 övertalades Stockholms stad att köpa skogen i syfte att bevara den för framtiden. 1948 köptes även den angränsande Åvafastigheten. Under 1970-talet föreslogs att urskogsdelen skulle bli naturreservat. En kraftig opinion mot avverkningar i slutet av 1970-talet växte fram. 1986 avsattes området Tyresta-Åva som naturreservat efter att varit ett interremistiskt reservat i sex år. Den 13 september 1993 invigdes Tyresta nationalpark, som består av urskogsdelen av området plus västra delen av Åvafastigheten.

Naturreservatets yta: 2730 hektar, varav 330 hektar är vattenområden.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

  • Xnpcbbazarrpv7yi1ijb

    Gudö å, Långsjön och Tyresta - lättvandrad guidning

    Tyresö kommun 12 apr 10:00

    Lättvandrad naturguidning som även passar dig med barnvagn. Guidningen börjar vid den smala Gudö å som kantas av grovstammiga alar. Här finns också tvättlador kvar som minner om Södertörns gamla tvätterier. Vi fortsätter genom Tutviken och längs Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen. Här möts vi av mossklädd granskog och kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön. Bävern har lämnat tydliga spår v...