Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Årån naturreservat

Area main nature reserve@2x Årån naturreservat

De variationsrika vattenmiljöerna längs Årån skapar livsrum för mängder av växter och djur. Åråns strömmande vatten, med fasta steniga bottnar och goda syreförhållanden, är livsviktig för många vattenlevande djur och här kan du med lite tur få se utter som är Smålands landskapsdjur. Årån ingår i Lagans vattensystem och sträcker sig cirka 10 kilometer mellan sjöarna Lången och Furen. Tänk på att det råder förbud mot kanoting under häckningsperioden 1 mars till 15 juli och på grund av öringlek perioden 1 oktober till 30 november.

En fin vägsträcka med bil går längs Årån mellan Eds kvarn och Pinnarekulla.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat

Kontakta oss

Vk standard farg

Martina Palm

Hållbarhetsstrateg

Värnamo kommun Telefon: 0370-37 70 00

Visit Värnamo turistinformation Telefon: 0370-188 99 info@visitvarnamo.se