Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Sjöslingan

Trail main hiking@2x Sjöslingan

Naturreservatet Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog är ett 65 hektar stort område bestående av främst bokskog, betesmarker och ängsmarksrester. Bökeskogen utmärker sig med sina vackra bokskogsmiljöer innehållande rikliga förekomster av gamla träd. Reservatet gränsar också till de båda sjöarna Hinnasjön och Lövsjön vilka är fulla av intressant liv.

Svårighetsgrad: Grön - enkel
Att göra:
  • Trail main running@2x Löpning
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 1.5 km
Underlag: Bra underlag
Backar: Relativt flackt
Parkering:

Finns i anslutning till reservatet där Sjöslingan är belägen.

Hitta hit:

Utgår du med bil från Växjö tar du 25:an mot Kalmar. 7 km efter Kalmar-rondellen svänger du vänster mot Vikensved. Efter ytterligare 2 km svänger du vänster mot Bökeskogen. 300 m in på grusvägen kommer du till reservatets parkering. Man kan också ta sig till Bökeskogen med cykel från VAIS-torpet i naturreservatet Fylleryd, och därefter cykla över golfbanan mot Notteryd och upp för backarna till Vikensved. I Vikensved svänger man höger mot Bökeskogen.

Kontakta oss

Egs vxj svensk cmyk

Kontaktcenter

Kommunvägledare

Telefon 0470-410 00