• Da0xkziefqdd1fvttqro

    Gudö å, Långsjön och Tyresta - Lättvandrad naturguidning som även passar dig med barnvagn eller permobil

    Tyresö kommun 7 dec 10:00

    Guidningen börjar vid den smala Gudö å som kantas av grovstammiga alar. Här finns också tvättlador kvar som minner om Södertörns gamla tvätterier. Vi fortsätter genom Tutviken och längs Långsjöns södra strand till Tyrestaskogen. Här möts vi av mossklädd granskog och kargare hällmarkstallskogar, Gammelströms porlande vatten och släta isslipade hällar vid Tyresö-Flaten och Lillsjön. Bävern har lämnat tydliga spår vid strandkanten och vid Långsjön finns en bäverhydda. Cirka 3...